Annorlunda innehåll i Vasa konsthalls kommande program genom nytt slags samarbete

Annorlunda innehåll i Vasa konsthalls kommande program genom nytt slags samarbete

 

Vasa konsthalls nya utställningar för år 2022 har valts. Genom en öppen ansökan kom det in 65 ansökningar, varav fem beviljas utställningstid. En del av valen gjordes av stadens kulturtjänster.

 

Vasa konsthall, som presenterar nya konstformer, experimenterande konst och aktuella kulturella fenomen, erhöll genom en öppen ansökan på våren totalt 65 ansökningar, huvudsakligen från professionella konstnärer överallt i Finland men även några från Sverige.

 

– Det var en hög nivå på ansökningarna och många förslag var väldigt intressanta, vilket gjorde valet verkligen svårt. Vi ville ge i synnerhet unga aktörer möjlighet att få sina verk utställda i konsthallen, konstaterar museidirektören Elina Bonelius vid Vasa stads museer.

 

Nästa år kommer konsthallen att visa fem utställningar och presentera verk av följande antingen enskilda konstnärer eller konstnärliga sammansättningar: Kukka-Maria Rosenlund, Jennifer Lipkin och Svetlana Bogatchva, Terhi Nieminen och Iris Kärkkäinen samt två arbetsgrupper, den ena med Mörkrumskonstnärer och den andra med skulptören Paula Blåfield och folkmusikern Marianne Maans.

 

Museerna betonade den konstnärliga nivån och en genomtänkt utställningsplan vid sina val.

 

Delaktighet, evenemang och lokal anknytning

 

Konsthallens utställningsprogram för 2022 valdes nu för första gången i samarbete med Vasa stads kulturtjänster. Med de utställningsinnehåll som kulturtjänsterna valt ut stöds i synnerhet evenemang, en lokal anknytning och sådana åtgärder som engagerar besökare.

 

– Det var trevligt att se hur intresserade de sökande var av vårt samarbetsförsök och hur varierande de inkomna ansökningarna var. Vi vill ge två intressanta arbetsgrupper en utställningstid, säger kulturchefen Sanna Bondas vid Vasa stad.

 

Kulturtjänsterna valde arbetsgruppen med Mörkrumskonstnärer respektive arbetsgruppen Blåfield/Maans.

 

De konstnärer och konstnärsgrupper som utifrån en öppen ansökan valdes ut för 2022 är:

 

– en arbetsgrupp med Mörkrumskonstnärer

– arbetsgruppen Blåfield/Maans (skulptören Paula Blåfield och folkmusikern Marianne Maans)

– Kukka-Maria Rosenlund

– Jennifer Lipkin och Svetlana Bogatcheva

– Terhi Nieminen och Iris Kärkkäinen

 

Mer information:

Museidirektör Elina Bonelius, Vasa stads museer, tfn 040 487 28 56, elina.bonelius@vasa.fi

Kulturchef Sanna Bondas, Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster, tfn 040 139 40 48 sanna.bondas@vasa.fi