Näyttelyehdotukset

Näyttelyehdotukset

Pohjanmaan museossa järjestetään Pohjanmaan alueen taidetta, luontoa, historiaa ja kulttuuria esitteleviä näyttelyitä. Näyttelyissä on esillä museon omien kokoelmien tai lainaajien teoksia ja esineitä. Näyttelyt tuotetaan itse tai yhdessä museon yhteistyökumppaneiden kanssa.

Näyttelyiden välityksellä vahvistetaan paikallista identiteettiä alueen yhteisöille merkityksellisten sisältöjen kautta. Näyttelytoiminnan aikajana ulottuu muinaisajasta nykyhetkeen. Taidenäyttelyt esittelevät museon omien kokoelmien ja alueen merkittävien ammattitaiteilijoiden tuotannon kautta taiteen eri ilmiöitä. Historialliset näyttelyt luovat siltoja menneisyyden ja nykyisyyden välille ja avaavat uusia näkökulmia historiaan lisäten tätä kautta ymmärrystä myös nykyhetken yhteiskunnasta.  Luonnontieteen näyttelyt kertovat ihmisen ja luonnon suhteesta, alueen ekosysteemistä sekä edistävät kestävää kehitystä ja ekologisuutta. Vaihtuvien näyttelyiden tilan koko on 300 m².

Otamme vastaan museon profiilin mukaisia näyttelyehdotuksia. Ehdotuksen tulee sisältää kirjallinen kuvaus näyttelyprojektista ja osallistujista sekä teoskuvia (liitteet yhteensä max. 5MB).

Ehdotuksen voi lähettää osoitteeseen maaria.salo(a)vaasa.fi