Esillä nyt

Esillä nyt

Vaihtuvat näyttelyt

Meri vie, meri tuo

6.6.–20.10.2019

Pohjanmaan museon kesänäyttely kertoo meren roolista taiteen ja kulttuurin historiassa.

Suomen rannikoilla ja saaristoissa meri on koko ajan läsnä. 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa se tarjosi ihmisille elannon, ammatin ja kulkuväylän. Samaan aikaan meri oli arvaamaton ja saattoi ottaa yhtä nopeasti kuin oli antanutkin.

Merimaisema symboloi myös liikkumista ja muutosta. Meren ylitse kulki tavaraa ja ihmisiä, mutta myös uusia ideoita, ajatuksia ja vaikutteita. Vesireittien kautta Suomi on ollut vuosisatojen ajan yhteydessä Itämeren ympäristöön, Manner-Eurooppaan ja kauemmaksikin.

Suomi on helposti nähty syrjässä olevana maana kaukana Itämeren, Suomenlahden ja Pohjanlahden takana, mutta varsinkin rannikolla meri on muovannut ja liikuttanut ihmisten elämää läpi historian, toteaa näyttelyn kuraattori, taidehistorioitsija Tuija Peltomaa.

Näyttelyyn on valittu useita teoksia mm. Oscar Kleinehilta, Berndt Lindhomilta ja Victor Westerholmilta, jotka ovat tunnettuja meriaiheisista töistään. Näiden lisäksi mukaan on haluttu nostaa teoksia taiteilijoilta, jotka harvemmin yhdistetään merimaalaukseen. Laivojen ja avomeren lisäksi teemaa tarkastellaan saaristo- ja rannikkomaisemien, satamakuvausten ja henkilökuvien kautta. Meri on läsnä näyttelyssä niin luonnonympäristönä, työn ja elannon tuojana kuin vapaa-ajanmaisemanakin.

Pohjanmaan museossa on esillä yli 70 taideteosta 1800-luvun puolestavälistä 1950-luvulle. Tänä aikana Suomi muuttui hiljalleen maaseutuyhteiskunnasta kaupungistuvaksi yhteiskunnaksi. Rannikoilla pienien kalastajayhteisöjen rinnalle syntyi kaupunkeja, joiden satamia leimasi toimeliaisuus sekä monien kielten ja kulttuurien kohtaaminen. Sekä perinteet että modernin ajan ilmiöt näkyvät sekä näyttelyn teoksissa että niiden kuvaamissa aiheissa.

Esille nostetaan myös merenkulun vaikutus rannalle jäävien elämään. Näyttelyssä pohditaan sukupuolten välistä työnjakoa, satamakaupunkien kasvun luomia elinkeinoja ja haaksirikkojen tai muiden onnettomuuksien vaikutusta perheiden ja yhteisöjen elämään. Nähtävissä on myös Vaasan kaupungin museoiden kulttuurihistoriallisesta kokoelmasta valikoituja esineitä, jotka konkretisoivat merenkulun vaikutusta Vaasan seudulla.

Näyttely on tehty yhteistyössä Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistyksen (STSY ry) kanssa. STSY on perustettu vuonna 2006. Yhdistyksen jäseniä ovat Alfred Kordelinin säätiö, Fortumin Taidesäätiö, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö, Taidesäätiö Merita, UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö ja Åbo Akademin säätiö. Uusimpana jäsenenä vuonna 2018 mukaan liittyi OP Ryhmän taidesäätiö.

Yhdistys järjestää vuosittain taidenäyttelyitä museoissa eri puolilla Suomea. Jäsenten taidekokoelmat käsittävät tuhansia teoksia. Niiden aikajänne ulottuu 1400-luvulta aina tähän päivään asti. Mukana on useita kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä teoksia.

Lue täältä lisää kuraattori Tuija Peltomaan ajatuksia näyttelyn teemasta ja teoksista.

Näyttelyn pääsee katsomaan ilmaiseksi Maailman merien päivänä lauantaina 8.6.

Näyttelyn kuraattori Tuija Peltomaa esittelee näyttelyn teoksia ja teemoja kahdella erikoiskierroksella, jotka pidetään lauantaina 24.8. ja 19.10.

Kuva: Berndt Lindholm: Merimaisema. Fortumin taidesäätiö. Kuva: Rauno Träskelin.

Pysyvät näyttelyt

Luonnotieteellinen näyttely – Terranova

Hedmanin kerros

Vaasa 400

Hopeahuone, rahakammio ja muistohalli

100 VUOTTA 100 KUVAA (verkkonäyttely)

26.08.2017 – 26.08.2019

Kuvia ja tunnelmia Vaasasta 1917 -2017

Näyttelyn valokuvat ovat Pohjanmaan museon arkistosta ja nähtävissä alla olevasta linkistä.

100 vuotta 100 kuvaa