Kulttuurihistorialliset kokoelmat

Kulttuurihistorialliset kokoelmat

 

Pohjanmaan museon kulttuurihistoriallisiin kokoelmiin kuuluu antiikkihuonekaluja, kansanomaisia tekstiilejä, käsityö- ja teollisuustuotteita sekä laajasti muuta esineistöä, jotka kuvastavat Pohjanmaan historiaa ja kulttuuria 1500-luvulta 2000-luvun alkupuolelle saakka.

Kulttuurihistoriallisen kokoelman kartuttaminen alkoi, kun Pohjanmaan historiallisen museon yhdistys perustettiin vuonna 1895. Tavoitteeksi asetettiin maakunnan omaa kulttuuria kuvastavan museon aikaansaaminen. Museon alkuvuosikymmeninä kokoelmiin saatiin mm. talonpoikaiskulttuuria ja säätyläiskulttuuria edustavaa aineistoa, käsityö- ja teollisuustuotteita sekä agraaritalouteen ja kotiin liittyvää esineistöä. Kokoelmiin kuuluu myös Pohjanmaalla 1800-luvulla toimineiden lasitehtaiden tuotteita, pohjalaisten savenvalajien esineistöä sekä rannikkoseudulle tyypillisiin elinkeinoihin, kuten hylkeenpyyntiin ja merenkulkuun liittyviä esineitä.

Pohjanmaan museon toimintaan varhaisessa vaiheessa mukaan tulleen lääkäri Karl Hedmanin ja vaimonsa Elin Hedmanin hankkimia huonekaluja ja esineitä säilytetään museossa erillisenä Hedmanin kokoelmana. Kokoelmassa on vaasalaisia, pohjalaisia ja kansainvälisiä antiikkihuonekaluja ja taide-esineitä. Hedmanin kokoelmaan sisältyy erillisiä alakokoelmia, kuten hopea- ja keramiikkakokoelmat. Suuri osa Hedmanin kokoelmasta on pysyvästi esillä keräilijän entisessä asunnossa museon vanhassa siivessä eli Hedmanin kerroksessa.

Pohjanmaan museon kulttuurihistoriallisiin kokoelmiin kuuluu myös erityiskokoelmia kuten Ingvald Souranderin hopeakokoelma ja Mauritz Hallbergin rahakokoelma. Museo sai 1990-luvun lopulla lahjoituksena Nelin-Cronströmin taidekodin, joka sisältää satoja taideteoksia ja muutamia tuhansia esineitä, kuten esimerkiksi taidelasia, koriste-esineitä, huonekaluja ja tekstiilejä. Nelin-Cronströmin kokoelmaan pääsee tulevaisuudessa tutustumaan verkkonäyttelyssä.