Pohjanmaan museon kokoelmat

Pohjanmaan museon kokoelmat

 

Pohjanmaan museon kokoelmat jakaantuvat taidekokoelmiin, kulttuurihistoriallisiin kokoelmiin, luonnontieteellisiin kokoelmiin sekä arkisto- ja kirjastokokoelmiin.  

Pohjanmaan museo kerää omaan toiminta-alueeseensa eli Pohjanmaan maakuntaan ja Vaasan kaupunkiin liittyvää aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä sekä luontoon liittyvää materiaalia. Kokoelmia kartutetaan suunnitelmallisesti ostoin ja lahjoituksin. Lahjoituksia voidaan vastaanottaa, mikäli ne täyttävät hankintaohjelman kriteerit. Lisätietoa sivulta Lahjoitukset.

 

Kulttuuriperintö ja kokoelmien hallinta

Yksi museon päätehtävistä on säilyttää tuleville sukupolville kulttuurihistoriallisesti arvokkaita esineitä sekä niihin liittyvää tietoa. Suurin osa esineistä ja teoksista säilytetään museovarastoissa ja niihin liittyvät tiedot luetteloidaan museon sähköisiin kokoelmatietojärjestelmiin.

Kulttuuriperintöön liittyvän aineiston kirjo on hyvin laaja, se voi pitää sisällään niin arkisia käyttöesineitä kuin näyttäviä taideteoksiakin. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ja museaalisesti kiinnostavan esineen ei tarvitse olla erityisen vanha tai rahallisesti arvokas. Tärkeintä on, että museoesine edustaa omaa aikaansa, paikkaansa ja sosiaalista ympäristöään.

Provenienssitiedot eli tiedot valmistus-, käyttö- ja omistushistoriasta lisäävät merkittävästi esineen museaalista arvoa. Mitä paremmin nämä tiedot tunnetaan, sitä enemmän teos kertoo itsestään ja ajastaan, ja sitä monipuolisemmin sitä voidaan hyödyntää museon toiminnassa, näyttelyissä, julkaisuissa ja tutkimuksessa.

 

Kokoelmiin liittyvät näyttelyt

Pohjanmaan museon luonnontieteellisiin kokoelmiin kuuluu kasveja, eläimiä ja kivinäytteitä. Pohjanmaan museon luonnontieteellinen perusnäyttely Terranova esittelee museon luonnontieteellistä aineistoa.

Taiteeseen ja kulttuurihistoriallisiin esineisiin ja huonekaluihin voit tutustua Hedmanin kerroksessa, Muistohallissa, Hopeahuoneessa ja Rahakammiossa.

Vaasa 400näyttely esittelee vaasalaista kulttuurihistoriallista esineistöä, kaupungin historiaa ja kansankulttuuria.