Arkisto- ja kirjastokokoelmat

Arkisto- ja kirjastokokoelmat

 

Pohjanmaan museon valokuva-arkistossa ja asiakirja-arkistossa säilytetään materiaalia ensisijaisesti Vaasasta ja Pohjanmaalta. Kirjastokokoelmiin kuuluvat käsikirjasto ja Karl Hedmanin antiikkikirjasto.

Valokuva-arkisto

Museon kuvakokoelmiin kuuluu noin 200 000 valokuvaa Vaasasta ja Pohjanmaalta 1850-luvulta lähtien. Vanhempiin kokoelmiin kuuluu mm. Holger Nyblinin, Karl Borlinin ja Uno Finnilän kokoelmat, nuorempiin Agda Södermanin ja Sverre Bouchtin kokoelmat. Lisäksi arkistossa säilytetään Alfred Franzénin lasinegatiiveja ruotsinkieliseltä Etelä-Pohjanmaalta, sekä kattavaa muotokuvakokoelmaa. Teollisuusvalokuvista Vaasan Puuvillatehtaan ja Mauno Mannelinin kuvat ovat laajimmat yksittäiset kokoelmat.

Valokuvamateriaalin saavutettavuuden edistämiseksi ja kuvahaun helpottamiseksi valokuva-arkistossa on aloitettu valokuvien digitaalinen luettelointiprojekti. Eniten kysytyt Vaasan kaupunkiin liittyvät kokoelmat on jo luetteloitu valokuvatietokantaan. Uusien kokonaisuuksien digitointi on työn alla. Tavoitteena on saada aikaan kattava valokuvien tietokanta, joka on myös yleisön käytettävissä.

Asiakirja-arkisto

Asiakirja-arkistossaan Pohjanmaan museo säilyttää dokumentteja, pienpainatteita ja historiikkeja museon, Vaasan kaupungin ja Pohjanmaan historiasta. Museoon on arkistoitu myös henkilö- ja sukuhistoriallista aineistoa, sekä Vaasassa toimineiden liikelaitosten, koulujen ja yhdistysten toimintaan liittyvää historiallista materiaalia 1850-luvulta lähtien.

Karl ja Elin Hedmanin arkisto sisältää kirjeenvaihtoa yhteiskuntaa ja kulttuuria koskevista kysymyksistä 1800-luvun lopulta noin vuoteen 1930. Museon arkistosta löytyy myös materiaalia Vaasan ammattikuntalaitoksesta 1700- ja 1800-luvuilta, sekä pohjalaiseen merenkulkuun ja merenkulun koulutukseen liittyvää materiaalia.

Käsikirjasto

Pohjanmaan museon käsikirjaston aineisto painottuu historiaan, kulttuurihistoriaan, taiteen yleisteoksiin ja tieteelliseen kirjallisuuteen. Pohjanmaan historia sekä museokokoelmiin liittyvä kirjallinen tieto ovat museon kirjastossa etusijalla. Aineistoon kuuluu lisäksi sarja- ja vuosijulkaisuja sekä aikakauslehtiä.

Kattavasti edustettuina ovat yleinen historia, henkilö- ja sukuhistoria, paikallishistoria, rakennushistoria, kansanperinne, kansatiede, rakennusperintö, rakennussuojelu, käsityö, taidekäsityö, taideteollisuus, museologia, arkeologia ja kuvataide. Käsikirjastossa on valikoidusti myös muiden museoiden julkaisuja ja näyttelyluetteloita.

Antiikkikirjasto

Pohjanmaan museossa on erillisenä kokoelmana Karl Hedmanin antiikkikirjasto, johon kuuluu kirjallisuutta 1500-luvulta 1900-luvun alkupuolelle.

Arkisto- ja kirjastopalvelut

Käsikirjasto sekä valokuva- ja asiakirja-arkiston aineistot ovat ulkopuolisten tutkijoiden ja muiden kiinnostuneiden henkilöiden käytettävissä ajanvarauksella. Arkistoon kuuluvien kuvien käytöstä peritään palveluhinnaston mukainen maksu.

Kuvatilauksiin, valokuvien käyttöoikeuksiin ja ajanvarauksiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä arkistoamanuenssiin.