Vasa stads museer

Vasa stads museer

Vasa stads museer verkar också som Österbottens landskapsmuseum och regionkonstmuseum, och ansvarar för myndighetsuppgifter som hänför sig till den bebyggda kulturmiljön och fornlämningarna.