Tulevat näyttelyt

Grönlund-Nisunen: Grey Area

Kuntsin modernin taiteen museo 12.5.–2.9.2018
Kuntsin kesänäyttely Grey Area esittelee Tommi Grönlundin ja Petteri Nisusen tuotantoa. Retrospektiivisen näyttelyn teokset tutkivat liikettä, ääntä, valoa ja muita fysikaalisia ilmiöitä. Teokset haastavat näyttelyvieraan tarkastelemaan ympäröivää maailmaa aiempaa tarkkaavaisemmin ja pohtimaan, mitä kätkeytyykään arkipäiväissäkin kohtaamiemme ilmiöiden taakse.

Tommi Grönlund ja Petteri Nisunen ovat työskennelleet yhdessä 1990-luvulta alkaen ja saavuttaneet urallaan useita kotimaisia ja kansainvälisiä tunnustuksia, kuten Taiteen valtionpalkinnon vuonna 2001 ja Maailman kulttuurineuvoston myöntämän Leonardo da Vinci -palkinnon vuonna 2013.

Näyttelyn on tuottanut Suomen taideyhdistys ja se on aiemmin ollut esillä Helsingin taidehallissa sekä Museum of Contemporary Art Zagrebissa.

Kuva:Grönlund-Nisunen: Arranged Randomness, 2016 (Helsingin Taidehalli 2017)

 

 

Glitch Art

22.9.2018-13.1.2019
Näyttely Glitch Art on tietotekniikassa ja tietoliikennejärjestelmissä ilmeneviin virheisiin eli ”glitcheihin” keskittyvä taidenäyttely. Tämä uraauurtava poikkitieteellinen ja –taiteellinen näyttely yhdistelee taidetta ja tutkimusta. Näyttelyn toteutetaan yhteistyössä Kuntsin ja Vaasan yliopiston kanssa. Kuraattorina toimii Tanja Sihvonen, viestintätieteiden professoria ja digitaalisen median asiantuntija Vaasan yliopistolla.

Glitch-taiteeseen keskittyvässä näyttelyssä digitaalisia virheitä (glitchejä) ja niiden seurauksia tutkitaan niin yksilön kuin yhteiskunnankin näkökulmasta myös laajempina poliittisina kysymyksiä. Automaattinen tietojenkäsittely nähdään usein vain teknisenä asiana, vaikka digitalisaatio koskettaa jokaista meistä arkielämässä. Virheet antavat aihepiirin yllättävän tulokulman. Teknologia näyttäytyy niiden kautta inhimillisenä ja tiettyjen valintojen tuloksena syntyneenä.

Digitaalisen maailman toimintaperiatteiden ymmärtämisen lisäksi tavoite on myös valaista yleisölle tätä uutta taidemuotoa, joka ei ole esitelty Pohjoismaissa laajasti aikaisemmin.

Kuva:Peder Norrby – Houses throwing up trees (2013)