Esillä nyt

Esillä nyt

Odysseia – matka taiteessa

2.2.2019–2.2.2020

Odysseia – matka taiteessa on Swanljungin kokoelmasta koottu näyttely. Näyttelyn nimessä yhdistyy Swanljungin kiinnostus Kreikkaa ja sen kulttuuria kohtaan sekä ikuinen etsiminen.

Taiteenkeräilijä Lars Swanljung (s. 1944) keräämään kokoelmaan kuuluu yli 800 teosta ja se on karttunut yli 30 vuoden aikana aina 1980-luvun lopusta lähtien. Nämä vuosikymmenet ovat merkinneet keräilijälle matkaa taiteessa – lukuisia kohtaamisia taiteen, taiteilijoiden ja muiden alan toimijoiden kanssa.

Kipinä taiteen keräilyyn alkoi amerikkalaisesta pop-taiteesta, jonka jälkeen mukaan tuli pohjoismainen ja suomalainen taide. Näistä kolmesta kaudesta on esimerkkejä näyttelyssä. Esillä on maalauksia, veistoksia ja grafiikkaa taiteilijoilta kuten Roy Lichtenstein, Georg Gudni, Hulda Hàkon, Carolus Enckell, Silja Rantanen, Martti Aiha. Mukana on myös uusin hankinta Anssi Kasitonnilta.

Swanljungin oli alun perin tarkoitus pysytellä oman ikäpolvensa taiteilijoissa, mutta keräily laajentui paitsi nuorempaan sukupolveen, myös ennakkoluulottomasti eri taiteen tekniikoihin, ilmaisutapoihin ja materiaaleihin. Kokoelmassa on abstraktia taidetta, minimalistista ilmaisua ja käsitteellisiä teoksia, mutta myös teoksia, joissa kantaaottavuutta, leikkisyyttä tai huumoria. Maalausten, piirustusten, grafiikan ja veistotaiteen lisäksi Swanljung on kerännyt videotaidetta ja runsaasti valokuvia. Näyttelyssä on pieni tila, jossa vaihtuvat teokset säännöllisesti näyttelyn aikana.

Näyttelyn yhteydessä julkaistaan myös samanniminen julkaisu. Julkaisussa on haastattelun muodossa taideyliopiston dekaanin, taiteilija Jan Kailan ja Lars Swanljungin vuoropuhelu, joka avaa Swanljungin matkaa taiteen parissa.

Swanljung lahjoitti nykytaiteen kokoelmansa Vaasan kaupungille syksyllä 2018. Aikaisemmin talletettuna ollut kokoelma sai pysyvän kodin Kuntsin modernin taiteen museosta.

Marita Liulia: Mysterium

19.10.2019–2.2.2020

Firecrackers I-II (2018)

Marita Liulian (s. 1957) Mysterium-näyttely esittelee laaja-alaisen taiteilijan viimeisimpiä teoksia. Erityisesti maalaukset ovat saaneet entistä enemmän tilaa taiteilijan työskentelyssä, vaikka hän on tullut tunnetuksi nimenomaan monialaisesta eri taiteenlajeja yhdistävästä ja poikkitaiteellisesta tuotannostaan. Hänen teoksiaan on esitetty 50 eri maassa.

Ensimmäistä kertaa Suomessa nähdään kokonaisuudessaan esimerkiksi Tokio-paviljonki, joka oli esillä tammikuussa 2019 Spiral Wacoal Art Centerissä Japanissa. Taiteilijan työ on alati muuntuva mysteerio; sen sisältämä aines ei koostu mitattavissa olevista aineksista, vaan muotoutuu aina ainutkertaisena. Erityisesti maalaustaiteen osalta mysteerio voi olla myös käynnissä oleva prosessi, joka konkretisoituu Tokio-paviljongin äärellä: Japanissa taiteilija työsti sitä yleisön läsnäollessa ja osin yleisön kanssa prosessin saadessa jatkoa myös Vaasassa. Tilalliseksi maalausinstallaatioksi ulottuva teos muotoutuu siten yhä näyttelyn aikana.

Tokio-paviljonki (2019), Spiral Wacoal Art Center

Uusinta maalaustuotantoa edustavat niin ikään Sailing Through Fireworks (2019) ja First Snow (2017) molemmat vuoropuhelussa sekä maalaustaiteen että luonnonilmiöiden välillä. Liulia tuo mysteeriinsä mukaan maan, veden, tulen ja ilman lisäksi elementtejä myös metallista ja puusta. Keskeistä on myös se, että itämainen ja länsimainen ajattelu ja aines sulautuvat yhteen taiteilijan tuotannossa. Suurikokoinen Garden (2018) edustaa taiteilijan kokeellista tapaa työstää materiaalia, joka ei noudata kaikkia maalaustaiteen sääntöjä, vaan etsiytyy tuntemattoman äärelle.

Näyttely esittelee maalarin lisäksi Liulian myös liikkuvan kuvan taitajana teoksillaan Swan Song (2017) ja Return of Goddess (2016), missä yhteistyö tanssitaiteilijoiden, muusikoiden, esiintyjien kanssa tuo esiin taiteilijan monialaisuutta. Teea (2016) toimii puolestaan liikkuvan kuvan intiiminä jatkeena valokuvasarjaan Koralliomakuva (2015), jossa taiteilija yhtäältä piiloutuu katseelta ja toisaalta asettuu nähtäväksi kaksoismerkityksellisesti tekijänä ja kohteena.

Sailing Through Fireworks (2019)

Näyttelyä täydentää uusi dokumentaarinen Mysterium filmi, joka on tänä vuonna valmistunut kuvaamaan ja kertomaan Marita Liulian taiteellisesta työstä ja toimii mysteeriota purkavana henkilökuvana taiteilijasta. Taiteilijan sanoin:

Mysterium tarkoittaa minulle arvoituksellisuutta, salaisuutta, hämmentävää yhteyttä tuntemattomaan, vieraaseen, ennalta arvaamattomaan maailmaan

Tämä avaa puolestaan niitä asenteita ja lukkoja, joita tuntemattoman kohtaamisessa on ongelmana. Taiteilijan työ voi olla osaltaan purkamassa ennakkoluuloja ja muukalaisvihaa – teemoja joiden ajankohtaisuus on nyky-yhteiskunnan ytimessä.

Marita Liulia kuuluu Suomen kansainvälisesti tunnetuimpiin taiteilijoihin. Hänen läpimurtonsa toteutui multimediataiteilijana 1990-luvulla, jolloin syntyivät esimerkiksi teokset Ambitious Bitch (1996) ja Son of a Bitch (1999).

Taiteilijalle myönnettiin Pro Finlandia -mitali vuonna 2018. Tämä vuosi on ollut erityisen aktiivinen. Mysterium Kuntsin modernin taiteen museossa kuuluu kolmen näyttelyn sarjaan, joka päättyy Vaasaan oltuaan esillä Didrichsenin taidemuseossa Helsingissä ja Laukon kartanossa Vesilahdella. Näyttelyn yhteydessä on julkaistu kirja Mysterium (2019).