Kulttuuri- ja liikuntaohjelma lupaa monipuolista tekemistä ja kokemista 

Vaasan kaupungin kulttuuri- ja liikuntaohjelma ”Länsirannikon kulttuuri- ja liikuntametropoli” vuosille 2020-2025 yhdistää ensimmäistä kertaa kulttuuri- ja liikuntapalvelut eli kaupunkilaisten vapaa-ajan palvelut samojen tavoitteiden ja teemojen alle.

Ohjelman visiona on, että Vaasa toimii länsirannikon vahvana ja näkyvänä taide-, kulttuuri-, urheilu- ja liikuntakaupunkina. Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden tärkeimmät tavoitteet kiteytetään kolmeen kokonaisuuteen: monipuoliset tekemisen ja kokemisen puitteet, vahva imago sekä kulttuuri ja liikunta ennaltaehkäisevänä voimana ja hyvinvoinnin lähteenä. Lue koko ohjelma täältä!

– Lähivuosien toimenpiteemme keskittyvät näihin teemoihin. Haluamme olla urbaani ja sykkivä kaupunki, jonka kulttuuri- ja urheiluprofiilia kuvastaa ammattimaisuus, kuvailee sivistystoimenjohtaja Christina Knookala.

Tarkoitus on tehdä palveluita näkyvämmiksi, saavutettavammiksi ja mahdollistaa eri tahojen vahva yhteistyö.

– Ohjelmaan on kirjattu muun muassa kulttuuri- ja liikuntatoiminnan lisäämistä varhaiskasvatukseen sekä digitaalisten kulttuuripalveluiden ja sähköisen asioinnin määrän kasvattaminen, Knookala kertoo.

Ohjelman toteutumista seurataan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.

Yhteistyössä laadittu ohjelma

Ohjelma on laadittu yhteistyönä Vaasan kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluiden, opistojen sekä Vaasanseudun areenat –kuntayhtymän ja Wasa teaterin kanssa. Ohjelman laadinnassa on ollut mukana laajasti myös muita kohderyhmiä.

– Olemme järjestäneet työpajoja ja kuulemisia muun muassa nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston, opiskelijoiden, eri toimialojen virkamiesten, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan ja jaostojen kanssa. Myös asukkaiden mielipiteitä ja kommentteja on kysytty muun muassa kuntalaiskyselyllä ja Taiteiden yönä ideointiteltassa, kertovat kulttuuripäällikkö Sanna Bondas ja liikuntatoimenjohtaja Mika Lehtonen.

Kaupunginhallitus hyväksyi ohjelman kokouksessaan 18.5.