Konservoituja miekkoja esille Pohjanmaan museoon

Pohjanmaan museon kokoelmiin kuuluu 128 miekkaa. Osa tästä kokoelmasta on nyt esillä Hedmanin kerroksen yhteydessä.

Vs. amanuenssi Nina Takalan mukaan museon kokoelmiin kuuluvat miekat muodostavat hyvän läpileikkauksen Suomessa käytetyistä miekoista aina 1600-luvun lopulta nykypäivään.

– Miekkoja on Ruotsin ja Venäjän vallan sekä itsenäisyyden ajalta. Kokoelmaan kuuluu muun muassa armeijan eri aikoina käyttämiä miekkoja sekä siviilivirkamiesten pukuihin kuuluneita miekkoja, Takala kertoo.

Konservaattori Lasse Mattila tutki viime syksynä kaikki kokoelman miekat ja konservoi niistä osan esillepanoa varten. Hän myös täydensi tietoja miekkojen ajoituksista, valmistusmaasta ja käyttötarkoituksista.

Kuva: Suomen jalkaväen upseerimiekka, malli 1922, kuvaaja: Lasse Mattila