Avoimet avajaiset Vaasan taidehallissa 19.8.

You’ve Changed

Jennifer Lipkin & Svetlana Bogatcheva + Jan Lehmus & NAOWAO

Tervetuloa näyttelyn avajaisiin Vaasan taidehalliin perjantaina 19. elokuuta 2022 klo 17–19.

Ajanjakso, joka on muuttanut maailmaa, jakanut meitä, ja samanaikaisesti  ohjannut meidät palaamaan olennaiseen:

Näyttely ”You’ve Changed” tutkii luomista muutoksen maailmassa. Se pyrkii muistuttamaan meitä taiteen muuntavasta voimasta sekä sen kyvystä toimia innostuksen, vakauden, tarkoituksellisuuden ja tulevaisuudenuskon lähteenä.

Näyttelykokonaisuus perustuu kahden taiteilijan, Svetlana Bogatchevan ja Jennifer Lipkinin, pandemiakeväänä 2021 käymiin keskusteluihin. Tunteiden heilahtelu voiman ja epätoivon välillä, liikkumattomuus ja digitaalinen yhteenkuuluvuus, sekä yhteys muihin ja kaipuu ulkoiseen maailmaan olivat aiheita, joita kumpikin osapuoli nosti keskusteluissaan esiin. Materiaalisuus, värit ja luovaan prosessiin omistautuminen tarjosivat molemmille taiteilijoille lohtua näinä koettelevina aikoina.

Bogatcheva ja Lipkin toimivat myös näyttelyn kuraattoreina. Yhdistämällä henkilökohtaisia ja yhdessä luotuja teoksia he ovat pyrkineet luomaan yhtenäisen narratiivin. Lisäksi näyttelyssä esiintyy taiteilijoiden Jan Lehmuksen ja Nao Waon ääni- ja digiteokset, jotka ovat syntyneet yhteisten keskusteluiden perusteella.

Näyttelyn teokset ovat monivivahteisia sanan laajassa merkityksessä. Bogatcheva ja Lipkin tarjoavat katsojalle moniaistisen kokemuksen mukaansatempaavilla digitaali- ja ääniteoksilla, käsitetaiteellisilla veistoksilla ja abstrakteilla maalauksilla.

Lisätietoa: www.youvechanged.net